Dotace na kompostér

Dotační titul vyhlášený obcí Stříbřec

Zastupitelstvo obce Stříbřec rozhodlo na svém zasedání dne 25.3.2015 pod bodem č. 10 podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), o poskytnutí dotace na zakoupení kompostéru na bioodpad.

 

Poskytovatel tuto dotaci poskytuje na 1 zakoupený kompostér na bioodpad pro každý stavební objekt v katastrálním území obce Stříbřec a jejích místních částech Mníšku a Libořezích, ať už je využívaný k trvalému pobytu nebo rekreaci.

 

Důvodem podpory stanoveného účelu je povinnost obce vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněný v rozpočtu obce na podporu stanoveného účelu je 501 000 Kč.

Dotace bude poskytnuta jednorázově po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Stříbřec, uzavřené na základě podané žádosti žadatelem na OÚ Stříbřec, ve výši 50 % hodnoty kompostéru, a to do maximální výše 1 500 Kč v hotovosti na OÚ Stříbřec po předložení daňového dokladu za nákup kompostéru, ne staršího než 1 měsíc.

 

Žádost o dotaci lze podat na předepsaném tiskopise od 19. 6. 2015 do doby neurčité na OÚ Stříbřec. Tiskopis žádosti je k dispozici na OÚ Stříbřec nebo na www.stribrec.cz - viz níže.

Informace ke kompostování v domácích kompostérech v sekci: Pro občany - užitečné informace.

PoÚtStČtSoNe
                                          

Kontakty

Starosta:
Jan Zimmel

Tel.: +420 723 722 943

Email:starosta@stribrec.cz


Místostarosta:
Ing. Martin Dobeš, Ph.D.

Tel.: +420 730 848 338

Email:mistostarosta@stribrec.cz

 

Telefon: +420 384 790 154

E-mail: obec@stribrec.cz
E-mail s el. podpisem:
epodatelna@stribrec.cz

Datová schránka: u5xb6iw

 

Úřední hodiny úřadu:

Po   09:00 - 14:00
St    13:00 - 18:00

Starosta, místostarosta:

St    16:00 - 18:00

Hlášení rozhlasu

 

Registrace zde:

ČeskyEnglishDeutsch

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout