Dotace obce na vybudování DČOV a septiku

Dotace obce na vybudování domácích čistíren odpadních vod pro domy, kde není technicky možné se připojit na obecní veřejnou kanalizaci zakončenou společnou čistírnou odpadních vod

ZO projednalo celkovou situaci s čištěním odpadních vod z domácností a budov v našich obcích Stříbřec, Mníšek a Libořezy a rozhodlo na svém zasedání dne 22. 2. 2023 o poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení domácí čistírny odpadních vod nebo septiku, samotné zařízení, dle dotačního titulu vyhlášeného obcí Stříbřec schváleného ZO ze dne 22. 2. 2023 z rozpočtu obce pro domy určené k bydlení nebo rodinnou rekreaci a které se nemohou z technických důvodů připojit na obecní kanalizaci, která je zakončena ČOV a jsou v katastru naší obce.

Výše příspěvku je 100% nákladů na pořízení zařízení DČOV, a to do max. výše 40.000,- Kč. U pořízení septiku do max. výše 20.000,- Kč.

Toto zařízení na čištění odpadních vod musí odpovídat normám a předpisům pro stavby k tomuto účelu určeným.Příspěvek bude vyplacen na základě předložené žádosti od žadatele s dokladem o nákupu samotné DČOV nebo septiku a kolaudačním rozhodnutím Odboru životního prostředí v Třeboni, po dokončení celé stavby.

O tento příspěvek mohou žádat občané, kteří již novou DČOV nebo septik u svých domů vybudovali, a to již od 1. 1. 2018.

 Žádost o dotaci lze podat na předepsaném tiskopise do doby neurčité na OÚ Stříbřec. Tiskopis žádosti je k dispozici  na OÚ Stříbřec nebo na ww.stribrec.cz - viz. níže 

PoÚtStČtSoNe
                                          

Kontakty

Starosta:
Jan Zimmel

Tel.: +420 723 722 943

Email:starosta@stribrec.cz


Místostarosta:
Ing. Martin Dobeš, Ph.D.

Tel.: +420 730 848 338

Email:mistostarosta@stribrec.cz

 

Telefon: +420 384 790 154

E-mail: obec@stribrec.cz
E-mail s el. podpisem:
epodatelna@stribrec.cz

Datová schránka: u5xb6iw

 

Úřední hodiny úřadu:

Po   09:00 - 14:00
St    13:00 - 18:00

Starosta, místostarosta:

St    16:00 - 18:00

Hlášení rozhlasu

 

Registrace zde:

ČeskyEnglishDeutsch

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout