MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II

Dne 30.11.2022 schválilo zastupitelstvo obce zapojení obce Stříbřec do programu Jihočeského kraje

                                                     "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II"

                                                     

Občané mohou podávat své vyplněné žádosti s přílohami osobně na OÚ Stříbřec, nejpozději však do 16.1.2023.

Kompletní informace jsou dostupné na https://myvtomjihocechynenechame.cz/

Tiskopisy, formuláře a základní informace lze také naleznout přímo v této sekci níže.

V případě dotazů, nejasností prosím využijte následující kontakty:

email: obec@stribrec.cz

tel: +420 384 790 154, pracovník OÚ Stříbřec

tel. +420 730 848 338, místostarosta obce

_____________________________________________________________________________________________________

1. PODPORA PRO RODINY S DĚTMI

Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje:

 • do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
 • pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:

  • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, OSVČ, odměny), příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, ostatní příjmy - např. skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, výsluha, příjem z kapitálového majetku, aj.

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce na formuláři přílohy č. 6 Pravidel).

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních akvitit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. PODPORA PRO POŽIVATELE STAROBNÍHO A INVALIDNÍHO DŮCHODU

Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou:

 • poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu žijící na území Jihočeského kraje, kteří:

 • pobírají příspěvek na bydlení nebo

 • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,

 • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TISKOPISY, FORMULÁŘE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PODPORY

 

PoÚtStČtSoNe
                                          

Kontakty

Starosta:
Jan Zimmel

Tel.: +420 723 722 943

Email:starosta@stribrec.cz


Místostarosta:
Ing. Martin Dobeš, Ph.D.

Tel.: +420 730 848 338

Email:mistostarosta@stribrec.cz

 

Telefon: +420 384 790 154

E-mail: obec@stribrec.cz
E-mail s el. podpisem:
epodatelna@stribrec.cz

Datová schránka: u5xb6iw

 

Úřední hodiny úřadu:

Po   09:00 - 14:00
St    13:00 - 18:00

Starosta, místostarosta:

St    16:00 - 18:00

Hlášení rozhlasu

 

Registrace zde:

ČeskyEnglishDeutsch

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout