Systém odpadového hospodářství, separace a typy odpadů

Modré pytle sem odkládáme  například časopisy, noviny, sešity,  krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.                                            

Do modrého pytle nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do červeného pytle na papír, ale do popelnice.

Červené pytle s nápisem TETRAPACK sem odkládáme nápojové kartony, TETRA PACK.

Do žlutých pytlů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren ukládáme v menších kusech.

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

 

Do kontejneru na sklo můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

 

Do kontejneru na kovový odpad můžeme vhazovat například prázdné plechovky od potravin všeho druhu, nápojové plechovky, obaly od sprejů a kosmetiky a další kovový odpad, Nepatří sem obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami!

Směsný komunální odpad – složka vzniklá po vytřídění všech výše uvedených odpadů. Tento odpad patří do sběrných nádob popelnic. Svoz směsného komunálního odpadu zajišťují Technické služby Třeboň.

Popelnice slouží výhradně pro odkládání tuhého zbytkového domovního odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu. Do popelnic nepatří tvrdé kovové a jiné předměty, kusy cihel, suť z bouraček, dráty, kovové pásky z obalů, velké celé papírové krabice a celé větve. Především v zimním období se doporučuje vlhké odpadky zabalit do několika vrstev papíru (novin). Zmenší se tím podstatně možnost přimrznutí odpadů k popelnici a usnadní se její vyprázdnění.

Do popelnic jsou zakázané dávat nebezpečné odpady tj.:

·            olověné akumulátory

·            papírové filtry nasycené olejem, nádoby se zbytky olejů

·            zbytky prostředků pro chemickou ochranu rostlin a proti škůdcům

·            vyřazené léky

·            zbytky nátěrových hmot a ředidel

·            suché baterie (primární články)

·            odpad rtuti - teploměry, zářivky a výbojky

Tyto odpady mohou občané bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře.

Biologický odpad – (zbytky ovoce, zeleniny, skořápky, travní hmota, listí, plevel, seno, jemné nebo nadrcené větve aj.). Obec doporučuje všem občanům zakoupit kompostéry ( dotace na kompostér je 50 % avšak do  max. výše 1500,- Kč ) 

Stavební odpady – (stavební suť, zemina, kameny). Stavební odpad lze předat či odstranit způsobem stanoveným zákonem, viz. sekce Odvoz odpadů.  

Velkoobjemový odpad se provádí jednou do roka v jarním období. Termín je oznámen na úř. desce obce, na stránkách obce a vyhlášen rozhlasem. Odpad se ukládá do kontejnerů. Možno odevzdat pneumatiky,nádoby od barev, nábytek,umyvadla,WC keramiku atd., dále lednice ,mrazáky, sporáky,počítače,televize, monitory,mikrovlnky apod.

Během roku  lze uložit velkoobjemový odpad do Sběrného dvora TS Třeboň opět s vyplněným formulářem vyžádaným na OÚ Stříbřec.

Sběr železného šrotu – provádí SDH ve stanoveném termínu a čase opět oznámeno. Železný šrot se vystaví před dům.

Červené a žluté pytle možno vyzvednout:  Libořezy p. Šteflová,  Mníšek p.Hajnová ing., Stříbřec OÚ.

PoÚtStČtSoNe
                                          

Kontakty

Starosta:
Jan Zimmel

Tel.: +420 723 722 943

Email:starosta@stribrec.cz


Místostarosta:
Ing. Martin Dobeš, Ph.D.

Tel.: +420 730 848 338

Email:mistostarosta@stribrec.cz

 

Telefon: +420 384 790 154

E-mail: obec@stribrec.cz
E-mail s el. podpisem:
epodatelna@stribrec.cz

Datová schránka: u5xb6iw

 

Úřední hodiny úřadu:

Po   09:00 - 14:00
St    13:00 - 18:00

Starosta, místostarosta:

St    16:00 - 18:00

Hlášení rozhlasu

 

Registrace zde:

ČeskyEnglishDeutsch

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout